vem ska inte ta silence
SILENCE

VEM SKA INTE TA SILENCE

De flesta kan använda Silence, men det finns undantag

Lider du av sömnapné, sök läkarhjälp

En del snarkare lider av sömnapné och de blir inte hjälpta av Silence. Sömnapné är upprepade, korta andningsuppehåll under natten som ger sömnstörningar. Resultatet blir bland annat att man känner sig ständigt trött. Snarkare som lider av sömnapné bör låta sig utredas av läkare, för en optimal behandling.

Andra som inte ska använda Silence mot snarkning

• Gravida: Klinisk data gällande Silence
slemhinnepåverkan vid graviditet saknas.
Gravida avråds därför från användning av
Silence.
• Personer med allergi mot jordnötter, soja
eller med astmatiska problem.
• Vuxna med fenylketonuri
(Föllings sjukdom, PKU)