varför snarkar man?
SILENCE

VARFÖR SNARKAR MAN?

Så här uppstår snarkning

Snarkljudet från halsen bildas när den muskulatur som normalt håller luftvägarna öppna slappnar av i sömnen. Utrymmet i svalget blir då trängre och gommens mjuka delar sätts i vibration av inandningen.

Vem är det som snarkar?

Det är inte ovanligt att kvinnor snarkar, men de flesta som har problem med snarkning är män. Cirka 15–20 % av befolkningen är vanemässiga snarkare. Hos överviktiga är siffran så hög som 50–60 %. Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan ett omfattande kragmått och problem med snarkning. Fettet kring halsen och även i svalget gör att svalget blir trängre och luften får svårare att passera.

Andra vanliga orsaker till snarkning

Förutom övervikt finns ett antal vanliga orsaker till snarkning. Att man sover på rygg är ett exempel. Andra vanliga orsaker är alkohol, rökning och vissa mediciner. Snarkning är ett problem som ofta ökar med stigande ålder.