därför påverkar snarkning
SILENCE

DÄRFÖR PÅVERKAR SNARKNING

Snarkning påverkar på många olika sätt

Det är inte självklart att den som snarkar är så motiverad att sluta snarka att man söker hjälp. Men det är oftast inte den som snarkar som lider mest av snarkningarna utan snarkarens partner. Hur jobbigt partnern har det beror naturligtvis på hur högljudd snarkaren är och hur känslig man är för ljudet.

Du ska inte behöva vakna av din partners snarkning

Att snarkljud kan vara riktigt störande har väl alla upplevt någon gång i sitt liv. Men om partnerns snarkningar dessutom gör att man vaknar flera gånger per natt, eller att man inte ens kan sova i samma rum, skulle de flesta nog säga att snarkningen har en kraftigt negativ påverkan och kräver behandling.

Att snarka är också ett problem för dig som snarkar

Vi vet att snarkning kan störa sömnen även hos den som snarkar. Det finns mycket forskning gjord som visar sambandet mellan snarkning och sömnproblem. Snarkning som ger dålig sömn är ofta en enkel förklaring till symtom som onaturlig dagtrötthet, koncentrationssvårigheter och dåligt humör. I förlängningen finns det en mängd risker med att inte få sitt sömnbehov tillgodosett över en längre tid.