PRESSMEDDELANDEN

Pressinformation 2009-03-24

Kemiska ämnen i krämer?

Pressinformation den 2009-03-24 
Tidningen Råd & Rön har gjort en omfattande kartläggning av innehållet i 24 hudlotioner på den svenska marknaden och uppmärksammat flera ämnen som skulle kunna vara tveksamma ur användarperspektiv. Till de ämnen som tidningen uppmärksammar hör konserveringsmedel som parabener och sådana som kan frigöra formaldehyd. Dessutom anges om produkterna innehåller färgämnen, parfymer och parfymämnen som är listade som potentiella allergener. Även närvaro av antioxidationsmedlet BHT anges.

Konservering för konsumentens säkerhet

Det mest centrala kravet på kosmetika och hygienprodukter är att de inte får skada konsumenten vid normalt användande. Produkterna måste därför enligt lag (EU:s kosmetikadirektiv), säkerhetsvärderas innan de får marknadsföras. Vid säkerhetsvärderingen tar tillverkaren hänsyn till egenskaper hos de ingående innehållsämnena, men även vid vilken halt de förekommer samt hur produkten är formulerad.

En viktig egenskap hos produkten är hållbarheten. De flesta produkter som innehåller vatten måste därför konserveras för att inte äventyra konsumentens säkerhet och då endast med vetenskapligt bedömda och av EU aktivt godkända konserveringsmedel.

Produkter som inte är tillräckligt konserverade kan bli kontaminerade av mikroorganismer som gör produkten oattraktiv för användaren (t ex illaluktande) eller till och med utgör en hälsofara. Konserveringsmedel har olika egenskaper och vissa har benägenhet att ge upphov till allergi, exempelvis de medel som frisätter formaldehyd. Korrekt användning av konserveringsmedel innebär dock alltid en trygghet för säker användning för konsumenten.

Hudvårdsmedel från ACO

Samtliga produkter från ACO genomgår en omfattande intern och extern säkerhetsbedömning, där alla enskilda ingredienser granskas och där också produkten godkänns innan den saluförs.  Vi ger följande kommentarer till de nu ifrågasatta substanserna i vår produkt:

• Konserveringsmedel behövs för att skydda produkten och användaren mot potentiellt skadliga mikroorganismer. Parabener är godkända på europeisk nivå och även implementerade i svensk lagstiftning som ett godkänt konserveringsmedel i kosmetika. Parabener används i läkemedel och är dessutom godkända i livsmedel. Parabener är kemiskt modifierade varianter av det naturliga konserveringsmedlet bensoesyra, som finns i bär och växter. Som konserveringsmedel i hudvårdsprodukter används ett flertal olika varianter av parabener med olika molekylstorlek.  ACO använder de mindre parabenerna som propyl-, metyl- och etyl paraben. 

Parabener har under senare tid blivit kritiserade på grund av att de större parabenerna (butyl- och isobutylparaben) visat hormonell påverkan i vissa försöksmodeller. Forskarna är oense om både kvaliteten på studierna och relevansen för människan. En nyligen presenterad modell säger också att ”värsta tänkbara” exponering (dvs >3000 gånger mer än bedömt dagligt upptag) ger mindre påverkan på kroppens hormonbalans än vad en ett naturligt hormonämne från maten ger* (1). 

• BHT är ett antioxidationsmedel som skyddar substanser mot härskning och dålig lukt. BHT ingår i en av råvarorna i lotionen. De mängder av BHT som ingår i lotionen utgör ingen säkerhetsrisk. 

• Parfym uppskattas av många användare av hudvårdsprodukter. ACO Hudlotion med parfym är sedan många decennier tillbaka en av Sveriges mest populära lotioner. Parfymen innehåller ytterst små mängder av substanser av de som idag ingår i de deklarationspliktiga parfymämnena. Dessa substanser är därför namngivna i innehållsdeklarationen. Halterna i produkten så emellertid så låga att vi bedömer att de vare sig kan skapa eller utlösa allergi hos känsliga personer. Parfymen har alltså används i flera decennier utan att vi har några tecken på att den inte tolereras väl av användarna. I en vetenskaplig undersökning* (2) har vi också visat att ACOs säkra val av parfymer inte ger upphov till mer rapporterade biverkningar än vad våra oparfymerade produkter gör.

För konsumenter som vill undvika parfymerad hudvård erbjuder ACO ett brett sortiment oparfymerade produkter (totalt 150 produkter, inklusive olika förpackningsstorlekar), däribland ACO Hudlotion utan parfym.

*(1):  Golden et al. Critical Review in Toxicology, 2005;35:435-458
*(2): Bárány E, Lodén M. Content of fragrance-mix ingredients and customer complaints of cosmetic products. J Am Cont Derm 2000;11:74-79.