Silence

Silence - ett hjälpmedel mot snarkning

SILENCE är ett hjälpmedel mot snarkning. Som verkligen fungerar. Upp till 10-faldig reduktion av snarkljuden med nya Silence 2G

SILENCE har en egen hemsida där du kan läsa mer om hur SILENCE hjälper mot snarkning.

SILENCE – snarkdämpande spray

Nya Silence är ännu effektivare mot snarkning! SILENCE är ett hjälpmedel mot snarkning, som är snabbt, säkert och dokumenterat effektivt. SILENCE verkar direkt på slemhinnorna i svalget, som är främsta orsaken till snarkning. SILENCE dämpar snarkningsljudet omedelbart, och är nu ännu enklare att använda. SILENCE verkar under hela natten genom sina unika membranbindande egenskaper. Nya SILENCE har en ny design som gör den enklare att använda och förpackningen har förbättrats avsevärt genom bildinstruktioner. Tryckbehållaren nu är upp och nedvänd, så att sprayappliceringen blir enklare och ingredienserna i skummet som smörjer svalget blandas bättre. På så sätt får man en bättre applicering och risken för att skummet fastnar i applikationsröret minskar. Nya SILENCE har en högre halt av den aktiva ingrediensen fosfatidylkolin som förstärker produktens effekt. Sprayen har nu en behaglig smak av mint och mandarin. SILENCE räcker för behandling under ca 30 dagar. Enkel att använda: Skaka behållaren kraftigt innan användning. Fäst munstycket på behållaren. Håll flaskan upp och ned och spraya bak i halsen en gång under 1 sek. Svälj. Upprepa proceduren spraya – svälj ytterligare 2 gånger. SILENCE är en CE-märkt och godkänd medicinteknisk produkt

Läs mer

Sida 1 av 1