Quilla Simplex

Lindra hostan med Quilla Simplex

Hosta får man vanligtvis vid en luftrörsinfektion, såsom en förkylning. Hostan kan vara antingen torr rethosta eller slemhosta. Hostans funktion är helt enkelt att få bort eventuellt slem eller öppna upp luftvägarna. Hosta kan upplevas som ganska besvärligt och ibland blir det värre på natten eller vid ansträngning.

För kortvarig hosta med segt slem kan du använda Quilla Simplex. Quilla Simplex är ett receptfritt läkemedel mot hosta, med amoniumklorid och kvillajaextrakt, som verkar slemlösande. Hostmedicinen är sockerfri oral lösning och har en klassisk smak av lakrits, som passar både barn och vuxna.

Rådgör med läkare före regelbunden användning under amning. Läs bipacksedeln noga. För ytterligare information se Fass.se

Quilla Simplex

Quilla Simplex oral lösning. Quilla Simplex är ett läkemedel som används vid kortvarig hosta med segt slem. Lösningen innehåller en kombination av ammoniumklorid och kvillajaektrakt som anses ha en slemlösande och hostbefrämjande effekt. Klassisk smak av lakrits.

Läs mer

Sida 1 av 1