PROPYDERM

Mjukgörande kräm för torr hud som innehåller propylenglykol

Propyderm är ett Rx/OTC läkemedel.

Propyderm är en mjukgörande kräm, som innehåller 20% av fuktbindaren propylenglykol, som har keratolytiska och vattenbindande egenskaper. Propyderm används för behandling av torr hud av olika slag. Viss antimikrobiell effekt mot vissa bakterier och jästsvampar, (framför allt Pityrosporum ovale) har rapporterats för Propyderm.

Propyderm® 20 % propylenglykol, kräm.

Läs alltid bipacksedeln noga före användning av läkemedlet Propyderm.

 

ATC:

D02AX

Indikation:

Torr hud av olika genes.

Förpackningar kräm:

För mer information se www.fass.se

Dosering:

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger
dagligen samt alltid efter kontakt med vatten.

Behandling:

Läs alltid bipacksedeln före användning av Propyderm.
Varning och försiktighet:
Propyderm skall inte användas på brännskadad
hud eller i hörselgången.

Kontraindikationer:

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller
mot något hjälpämne.

För fullständig information om produkten, förskrivarinformation och priser

se www.fass.se

 

Ladda ner produktfaktablad (PDF) för Propyderm