Minifom

Minifom

Minifom för gasbesvär och spädbarnskolik.

Minifom (dimetikon) utövar sin effekt lokalt i mag-tarm-kanalen. Genom att minska ytspänningen hindrar Minifom skumbildning och påverkar gasblåsorna så att de brister. Full effekt uppnås efter ett par dygns behandling.

- Kapslar: Vid gasbesvär i mag-tarmkanalen 

- Orala droppar: Vid spädbarnskolik 

Läs bipacksedeln före användning. 

Läs mer på FASS Allmänhet:

http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=2