HYDERM

Milt verkande kortisonkräm

Hyderm är ett OTC läkemedel.

Hyderm är en receptfri, milt verkande kortisonkräm (1% hydrokortison, grupp I) med inflammationshämmande och klådstillande verkan. Används vid lindriga eksem, insektsbett samt vid solsveda. Självkonserverande. Praktisk plasttub.

Hyderm® 1 % hydrokortison, kräm.

Läs alltid bipacksedeln före användning av läkemedlet Hyderm.

 

ATC:

D07AA02

Indikation:

Akuta och kroniska eksem av varierande genes. Anogenital pruritus.

Förpackningar kräm:

För mer information se www.fass.se

Dosering:

Appliceras tunt morgon och kväll. När symtomen är under kontroll kan antalet applikationer i regel minskas och alterneras med annan mjukgörande terapi.

Behandling:

Vid behandling av eksem, rådfråga alltid din läkare först.
Läs alltid bipacksedeln före användning av Hyderm.

Kontraindikationer:

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot
något hjälpämne.

Varningar och försiktighet:

Kontakt med ögonen skall undvikas. Skall ej användas i
öppna sår. Liksom för alla kortikosteroider för utvärtes
bruk skall försiktighet iakttas när stora kroppsytor
behandlas och vid långtidsanvändning. Hyderm kräm
innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala
hudreaktioner (t ex kontakteksem). Barn under 2 år skall
endast behandlas efter läkares ordination. Behandlingstiden
bör inte överskrida 4-6 veckor om inte patienten
övervakas regelbundet av en läkare. Vid samtidig
hudinfektion, ska lämpligt svampmedel eller antibiotikum
administreras. Risken för lokala biverkningar minskar om
hydrokortison används utan ocklusion. Topikala
kortikosteroider är inte lämpligt för behandling av
perioral dermatit, rosacea och acne vulgaris.

För fullständig information om produkten, förskrivarinformation och priser

se www.fass.se

 

Ladda ner produktfaktablad (PDF) för Hyderm