Bronwel

Bronwel

Bronwel Comp oral lösning 

Bronwel Comp oral lösning är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid hosta i samband med förkylning, för att underlätta upphostning av segt slem och för att lindra torrhosta och irritation i svalget.

Bronwel sugtabletter  

Bronwel sugtabletter är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra halsirritation och för att underlätta upphostning av segt slem i samband med förkylning. 

Bronwel Comp oral lösning: registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid hosta i samband med förkylning, för att underlätta upphostning av segt slem och för att lindra torrhosta och irritation i svalget. Extrakt av timjan och läkemalva. Bronwel sugtabletter: registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra halsirritation och för att underlätta upphostning av segt slem i samband med förkylning. Extrakt av timjan. Indikationerna för traditionella växtbaserade läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln noggrant. Rekommenderas inte till gravida, ammande och barn under 12 år. Egenvårdsbehandling bör begränsas till 5 dagar. Phytosun, tel 08-59 00 29 00. Datum för revidering: 16/10/2015