MINIDERM

Behandling av torr hud som passar hela familjen

Miniderm är ett Rx/OTC läkemedel.

Miniderm 20% (glycerol) är ett mjukgörande läkemedel för behandling av torr hud, som passar hela familjen. Miniderm innehåller 20% av fuktbindaren glycerol. Glycerol, som har vattenbindande egenskaper, bidrar till normalisering av torr hud. Miniderm är ett alternativ för den som är känslig för karbamid.

Miniderm® 20 % glycerol, finns som kräm eller kutan emulsion (lotion).

Läs alltid bipacksedeln noga före användning av läkemedlet Miniderm.

ATC:

D02AX

Indikation:

Torr hud.

Förpackningar kräm:

För mer information se www.fass.se

Förpackningar lotion:

För mer information se www.fass.se

Dosering:

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger
dagligen samt alltid efter kontakt med vatten.

Behandling:

Läs alltid bipacksedeln före användning av Miniderm.

Kontraindikationer:

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller
mot något hjälpämne.

För fullständig information om produkten, förskrivarinformation och priser

se www.fass.se.